ES 250

Ngoại thất: Be Ice Ecru <4X8>
Từ: 2,540,000,000 VNĐ

CHIẾC ES HOÀN TOÀN MỚI ĐÃ VƯỢT QUA NHỮNG KHÁI NIỆM TRUYỀN THỐNG CỦA MỘT CHIẾC SEDAN HẠNG SANG VỚI SỰ TINH TẾ, MƯỢT MÀ VÀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH ẤN TƯỢNG TRONG MỘT VẺ NGOÀI ĐẦY ẤN TƯỢNG.