GX 460

Ngoại thất: Bạc Sonic Titanium <1J7>
Từ: 5,690,000,000 VNĐ