GX

Ngoại thất: Trắng White Pearl Crystal Shine <077>
Từ: 5,690,000,000 VNĐ

VỚI NỘI THẤT TINH TẾ VÀ KHÔNG GIAN RỘNG RÃI CHO BẢY NGƯỜI, GX THỂ HIỆN MỘT TẦM CAO MỚI TRONG KHẢ NĂNG VẬN HÀNH TRÊN MỌI ĐỊA HÌNH