NX 300

Ngoại thất: Trắng Sonic Quartz <085>
Từ: 2,560,000,000 VNĐ