NX

Ngoại thất: Trắng Sonic Quartz <085>
Từ: 2,560,000,000 VNĐ

VỚI VẺ NGOÀI GÓC CẠNH VÀ TRẢI NGHIỆM HỨNG KHỞI SAU TAY LÁI, MẪU NX HOÀN TOÀN MỚI KHƠI DẬY CẢM XÚC TRONG BẠN TRÊN MỖI CUNG ĐƯỜNG.