RX 300

Ngoại thất: Trắng Sonic Quartz <085>
Từ: 3,180,000,000 VNĐ