RX 450h

Ngoại thất: Đen Black <212>
Từ: 4,640,000,000 VNĐ